2018/04/01

Chrystus Zmartwychwstał!

Prawdziwe Zmartwychwstał!

One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».

Pan Zmartwychwstały
Niech będzie z Tobą, Alleluja!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz