2021/11/28

ADWENT I KOLĘDA

Zapraszamy do uczestnictwa w roratach w środy o godz. 18:00 – razem z Maryją na mszach świętych z lampionami.

Na najbliższą środę zapraszam szczególnie dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej. Po mszy świętej zrobimy próbę przed przyjęciem medalików 8 grudnia.

W tym tygodniu roraty w Jaworku o godz. 16:30 w piątek.
W niedzielę 5 XII w Jaworku msza święta będzie o godzinie 12:00 z racji odpusty św. Barbary.

Opłatki na stół wigilijny, są zapakowane w podpisane koperty z pytaniem o kolędęwizytę duszpasterską z poświęceniem mieszkania. Proszę do IV niedzieli adwentu o zwrot zaznaczonej koperty lub inną drogą informacji do księdza proboszcza czy zapraszamy z kolędą. W IV niedzielę adwentu będzie podany grafik (zobacz) z orientacyjną godziną wizyty.

MARANA THA - PRZYJDŹ PANIE JEZU

2021/11/07

Narodowe Święto Niepodległości

W czwartek 11 XI Narodowe Święto Niepodległości,

Msze święte: 10:00 w Międzygórzu, 17:00 w Jaworku – wcześniej o 16:30 Adoracja w Intencji Ojczyzny.

Pamiętajmy o wywieszeniu flagi państwowej.


Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki

Otaczał blaskiem potęgi i chwały,

Coś ją osłaniał tarczą swej opieki

Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.


Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!