Sakramenty

Poniżej przedstawiamy, jakie dokumenty należy złożyć i jakie warunki trzeba spełnić, aby przyjąć dany sakrament.

Sakrament Chrztu Świętego
Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:
1. Akt urodzenia dziecka.
2. Dokument zawierający pełne dane rodziców dziecka (tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, data i miejsce zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego).
3. Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi). DRUK DO WYPEŁNIENIA

KATECHEZA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH PRZED CHRZTEM DZIECKA - przeczytaj

Sakrament Eucharystii
Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej:
1. Należy przedstawić świadectwo chrztu, jeśli sakrament ten został przyjęty w innej parafii.
2. Winno ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu Pierwszej Komunii świętej.

Sakrament Bierzmowania
Aby przystąpić do sakramentu bierzmowania należy:
1. Ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu bierzmowania.
2. Brać regularny udział w niedzielnej Eucharystii.
3. Uczęszczać na spotkania formacyjne odbywające przy parafii.
4. Przedstawić świadectwo chrztu, jeżeli sakrament ten odbywał się w innej parafii.

Sakrament Małżeństwa
Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego.
W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:
1. Świadectwo chrztu świętego (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
2. Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim.
3. Zaświadczenie z poradni rodzinnej.
4. Dowody osobiste.
5. Odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny sześć miesięcy).
6. Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, przedstawiają pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza (aktualny stan zamieszkania – nie zameldowania) na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii.
7. W przypadku nieletnich narzeczonych, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej.
8. W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

Sakrament Namaszczenia Chorych
Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć zawsze w razie potrzeby (zły stan zdrowia, ciężka choroba, czy zagrożenie życia). Sakramentu spowiedzi i Komunii świętej (a także jeśli potrzeba namaszczenia chorych) udziela się podczas odwiedzin w domu chorego. Należy wtedy przygotować:
1. Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament.
2. Krzyżyk i dwie świece, które zapala się po przyjściu kapłana.
3. Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź).

Pogrzeb Katolicki
W przypadku pogrzebu należy przedstawić:
1. Świadectwo zgonu.
2. Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej.
3. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii - pisemną zgodę na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.