2018/04/22

Niedziela Dobrego Pasterza

W IV Niedzielę Wielkanocną, czytając Ewangelię o Jezusie - Dobrym Pasterzu,
prosimy Pana o łaskę nowych powołań do służby w Kościele:
kapłanów, zakonników i zakonnice.
Niech słowa św. Piusa X o godnych kapłanów motywują nas w modlitwie.

O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do swoich Apostołów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 37-38) – oto przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać robotników na żniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do świętego swojego Kościoła.

Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków do swej świętej służby wezwałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali. Strzeż ich od niebezpieczeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich duchem swej świętej bojaźni, aby łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali nas postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Ps.:
Przybyła trzódka do Międzygórza

Msze święte rozpoczęliśmy w dni powszednie z nową godziną o 19.00, z wyj. wtorku o 7:15.
Msza sobotnia jest już liturgią niedzielną - zapraszamy wszystkich wędrowców i tych, dla których będzie, to dogodniejsza pora.

2018/04/06

IV Pielgrzymką Diecezji Świdnickiej do krakowskich Łagiewnik

W piątek przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego pojechaliśmy o świcie do krakowskich Łagiewnik, by Miłosierdziu Bożemu powierzyć siebie i modlitwą ogarnąć wszystkich międzygórskich parafian.

W Sanktuarium Świętego Jana Pawła II powitał nas i wprowadził Konferencją o Świętym naszym Rodaku Papieżu Kustosz Sanktuarium.
Nie lękajcie się...Jak apostołowie Zostaliście odkupieni Najdroższą Krwią.

ks. Kard. Stanisław Dziwisz wskazał św. Jana Pawła II jako Apostoła Bożego Miłosierdzia, który szczególnie teraz odkrywa potrzebę Bożego Miłosierdzia wobec zagrożenia pokoju i miejsc gdzie toczą się wojny.
Jesteście na dobrym szlaku w Krakowie które jest miejscem wielu świętych.

2018/04/01

Chrystus Zmartwychwstał!

Prawdziwe Zmartwychwstał!

One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».

Pan Zmartwychwstały
Niech będzie z Tobą, Alleluja!