2022/11/05

11 listopada

W piątek 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości, proszę wywiesić flagę Polski.
Msze święte: 10:00 w Międzygórzu, 16:30 w Jaworku.L.dz. 1199/2022 Świdnica, dnia 3 listopada 2022 r.

DYSPENSA

W związku z tym, że dzień 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości, przypada w tym roku w piątek – dzień pokuty (por. kan. 1250 i 1251 KPK), na mocy kan. 87 §1, dla dobra duchowego wiernych, udzielam dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania mięsa i pokutnego charakteru tego piątku.

Wiernych korzystających z dyspensy, Diecezjan i osoby przebywające w diecezji świdnickiej, proszę o modlitwę w intencji pokoju i świętych powołań do służby Bożej. 

† Marek MENDYK

Biskup Świdnicki

Ks. Arkadiusz CHWASTYK

Kanclerz Kurii

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz