2019/10/26

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 2019

 1. Zbliża się miesiąc listopad można wziąć już druki, by podać zmarłych na modlitwę w wypominkach. Wypełniając proszę zaznaczyć w jakich dniach mają być wyczytani zmarli.
  Różaniec za zmarłych (wypominki), w tygodniu o 17:30, a w niedzielę o 16:30.
 2. W dniu 1 listopada 2019 r. – w Dzień Wszystkich Świętych, porządek Mszy Świętych jest następujący:
          ◦ 7:30 – w Jaworku (po Mszy Św., nabożeństwo na cmentarzu)
          ◦ 9:00 – w Międzygórzu (po Mszy Św., przejście procesyjne na cmentarz, a o 10:15 nabożeństwo na cmentarzu)
 3. W dniu 2 listopada 2019 r. – w Dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych, Msza św. o godz. 8:00 w Domu Parafialnym (ul. Śnieżna 2), a o 12:30 w kościele parafialnym, o godz. 17:30 różaniec za zmarłych podanych w wypominkach. Msza o godz. 18:00 z Liturgii niedzielnej.
 4. Zachęcamy do ofiarowywania odpustów zupełnych za osoby zmarłe, aby mogły szybciej dostąpić łaski odpokutowania za grzechy i dostąpić radości Nieba.
       ◦ Odpust zupełny możemy uzyskać dla zmarłego poprzez:
              a) Nawiedzenie z modlitwą kościoła lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym,
              b) oraz od 1 do 8 listopada, pod zwykłymi warunkami wraz z pobożnym nawiedzeniem cmentarza.
          ◦ Warunki uzyskania odpustu zupełnego to:
                 1. Wzbudzić intencję jego otrzymania i wykonać czynność, która jest związana z otrzymaniem odpustu (np. modlitwa na cmentarzu w dniach 1-8 listopada).
                 2. Być w stanie łaski uświęcającej.
                 3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
                 4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
                 5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: „Wierzę w Boga”, „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” oraz modlitwy w intencjach, w których modli się Ojciec Święty.
             ◦ Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny. Natomiast odpusty cząstkowe można wielokrotnie uzyskiwać.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz