2022/07/01

Lipiec - Nabożeństwa do Krwi Chrystusa

niedziela.pl - #KrwidawstwoŻycia

W lipcu wspólnie modlimy się Litanią do Najdroższej Krwi Chrystusa na zakończenie nabożeństw lub wieczornych mszy świętych (jeśli nie ma nabożeństwa).

Święto Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa sięga swoimi korzeniami dorocznej celebracji związanej z kultem relikwii strzeżonych w kościele San Nicola in Carcere, w Rzymie. Według tradycji są one skrawkiem płaszcza Setnika, który włócznią przebił bok Ukrzyżowanego, by potwierdzić Jego śmierć. Skrawek ten skropiony „krwią i wodą” (J 19, 34), które wypłynęły z boku Jezusa, został odcięty z płaszcza i ze czcią przechowany.

Książęta Savelli z Rzymu, którzy uważali się za potomków owego Setnika w roku 1708 ofiarowali kościołowi San Nicola in Carcere te cenne relikwie. Złożono je pod krzyżem, przy którym miała objawienia mistyczne św. Brygida. Obecność relikwii Krwi Chrystusa przyczyniła się do intensywnego rozwoju kultu. Co roku, w pierwszą niedzielę czerwca obchodzono święto Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa. W 1808 roku przypadła setna rocznica ofiarowania cennych relikwii kościołowi San Nicola in Carcere. Pragnąc uczcić to wydarzenie kanonik Franciszek Albertini założył w tymże kościele Stowarzyszenie Dobroczynne.

Jego przyjaciel i duchowy syn, ksiądz Kasper del Bufalo, wygłosił przemówienie inaugurujące działalność tego Stowarzyszenia. W roku 1815 Papież Pius VII podniósł to Stowarzyszenie do rangi Arcybractwa. Kasper del Bufalo, jako kaznodzieja stał się największym jego propagatorem. Z duchowej inspiracji Arcybractwa, w 1815 r. w San Felice di Giano powstało Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa.

Podczas misji, które głosił ks. Kasper w Vallecorsa w 1822 roku, jego przepowiadanie głęboko poruszyło Marię De Mattias, dojrzała w niej myśl, by założyć Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Została ona zrealizowana w Acuto, w 1834 roku.

W 1849 r. papież Pius IX przebywając na wygnaniu w Gaeta, spotkał się z ks. Giovanni Merlini, Misjonarzem Krwi Chrystusa - ten przepowiedział mu koniec wygnania, jeśli rozpowszechni nabożeństwo i święto ku czci Najdroższej Krwi na cały Kościół. Papież miał odpowiedzieć: „nie składam ślubu, tylko przyrzeczenie”. I tak się stało. Papież powrócił szybko do Rzymu, pamiętając przyrzeczenie, w dniu 10 sierpnia 1849 r., wydał dekret „Redempti sumus”, wprowadzający święto Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa w całym Kościele. Święto to obchodzono w pierwszą niedzielę czerwca. W 1914 r. papież Pius X, przeniósł obchody liturgiczne na dzień 1 lipca. 15 kwietnia 1934 r. z racji Jubileuszowego Roku Odkupienia, papież Pius XI podniósł to święto do rangi uroczystości. Paweł VI wraz z reformą kalendarza liturgicznego połączył tę uroczystość ze świętem Ciała Pańskiego (Corpus Domini), które odtąd jest obchodzone jako Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Zgromadzenia żyjące według duchowości Krwi Chrystusa, nadal celebrują uroczystość NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA dnia 1 lipca.

©Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz