2020/03/27

Modlitwa do św. Kaspra w czasach epidemii Covid-19

Św. Kasprze , w tym okresie udręki prosimy Ciebie, abyś wstawiał się za nami do naszego Ojca Niebieskiego.

Podczas wygnania doświadczyłeś bólu uwięzienia i rozstania z rodziną. Prosimy o Twoje wstawiennictwo za wszystkich, którzy są teraz poddani kwarantannie i nie mogą swobodnie się poruszać.

Powiedziałeś, że wszyscy jesteśmy chorymi w wielkim szpitalu świata. Teraz dramatycznie doświadczamy tej rzeczywistości. Prosimy o Twoje wstawiennictwo za wszystkich chorych i za wszystkich, którzy opiekują się nimi ponad własne siły.

Przypomniałeś nam, że myśl o śmierci jest najlepszym doradcą. Śmierć w tych dniach jest nam teraz bliska. Prosimy o Twoje wstawiennictwo za wszystkich, którzy zmarli, a także za tych, którzy ich opłakują.

Za Twoim wstawiennictwem, św. Kasprze, szukamy schronienia w ranach naszego Pana Jezusa Chrystusa i ufamy mocy Krwi naszego Odkupiciela.

Św. Kasprze módl się za nami. AMEN.

2020/03/25

Akt Zawierzenia Parafii Niepokalanemu Sercu Maryi

Dzisiaj, po Mszy św. w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 marca 2020), ks. Franciszek, zawierzył całą parafię Międzygórze i filię w Jaworku Niepokalanemu Sercu Maryi.
Akt zawierzenia parafii będzie dostępny w archiwum.

Poniżej tekst osobistego zawierzenia się Maryi:Maryjo Niepokalanie Poczęta!

Ja, (podać swoje imię), w imieniu swoim, (w imieniu swojej rodziny.....  itp.),
dziś zawierzam i poświęcam – bez reszty – Twemu Niepokalanemu Sercu: siebie samego, (moją rodzinę..... itp.).

Zawierzam nasze rodziny oraz całą Polskę, z naszymi władzami, duchowieństwem i wszystkimi rodakami.

Jesteśmy cali Twoi, dzisiaj i przez wszystkie dni naszego życia. Weź nas takimi, jakimi dzisiaj jesteśmy i uczyń, jakimi nas chcesz, ku chwale Boga, teraz i w wieczności.

Zawierzam Ci – bez zastrzeżeń – naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zwłaszcza godzinę naszej śmierci i samą śmierć. Racz Maryjo, sprawować opiekę nad nami i rozporządzać naszą parafią, naszym czasem, naszym życiem duchowym, naszą pracą.

Poświęcam Ci nasze serca, nasze ciała i dusze, nasze zmysły i władze, dobra doczesne i duchowe, nasze zdolności i umiejętności. Tobie zawierzam naszą wolność, nasze dążenia, nasze powinności, a nawet nasze przewinienia.

Nade wszystko oręduj za nami do Ducha Świętego, którego jesteś Oblubienicą, by nas napełnił i uświęcił. Spraw, aby każde ognisko rodzinne, każda wspólnota stały się drugim domem nazaretańskim.

Uświęcaj nas przez codzienne odmawianie różańca i częste przyjmowanie sakramentów świętych. Błogosław nas wszystkich i obdarz nas Twoim pokojem i miłością, wiarą i odwagą.

Maryjo, pozostań z nami na zawsze razem z Jezusem, i św. Józefem. Maryjo Królowo Aniołów, poślij Aniołów jako strażników i obrońców naszych rodzin, domów, parafii, pól, miejsc pracy, wszystkich Polaków i granic naszej Ojczyzny.

Niech wstawiennictwo Wszystkich Świętych, a szczególnie Polskich Męczenników, wyprasza nam skuteczną pomoc w walce grzechem i każdym złem.

Przyczyno Naszej Radości, uproś nam poddanie się Woli Bożej w krzyżu i cierpieniu.
Przyjmujemy wszystkie plany Opatrzności Bożej, jako wynagrodzenie za nasze grzechy i za zbawienie grzeszników.

Maryjo Niepokalanie Poczęta, pragniemy na zawsze należeć do Ciebie na cześć i chwałę Boga Najwyższego.

Amen.

2020/03/22

Transmisja ONLINE

Komunikat z dnia 20.04.2020: Z uwagi na nowe przepisy że kościołach może być więcej osób na nabożeństwach. Nie prowadzimy już transmisji internetowych.

Program stały transmisji ONLINE:

 • Niedziela - godz. 10.00, Msza św.
 • Poniedziałek - godz. 17:30 Nabożeństwo do św. Józefa, 18:00 Msza św.
 • Czwartek - godz. 9:00 Msza św., 9:30 Nabożeństwo do Krwi Chrystusa, 10:00-12:00 Adoracja w ciszy.
 • Piątek - godz. 17:30 Droga Krzyżowa, 18:00 Msza św.
Aby oglądać transmisję ONLINE, należy wejść na Kanał Youtube naszej parafii:
(prosimy o wyrozumiałość, jeżeli będą problemy techniczne)


Nagranie archiwalne pierwszej Transmisji Online
 - Niedzielna Msza św. g. 10.00 - 22 marca 2020 r.


2020/03/21

Peregrynacja ikony św. Józefa

Zachęcamy osoby które pragną przyjąć ikonę św. Józefa, aby zgłaszały swoją gotowość po niedzielnych mszach świętych lub telefonicznie(od 22 III Jaworek).

Święty Józef niech się opiekuje każdą rodziną i przygotowuje nas na misje święte. Amen.
+

2020/03/14

ODPUST ŚWIĘTEGO JÓZEFA


w niedzielę 15 MARCA 2020 R.

MSZE ŚWIĘTE
8:30 Jaworek
10:00 Międzygórze
13:00 MiędzygórzeSUMA wcześniej o 12:30 Gorzkie Żale
w sobotę liturgia jest niedzielna

Zachęcamy w tym tygodniu do skorzystania z Sakramentu Pojednania gdyż nie wiemy kto może zachorować i być objęty kwarantanną.
Codziennie po komunii świętej błagamy Boga o miłosierdzie nad nami, łaskę nawrócenia i ustanie epidemii.


SPOWIEDŹ: 30 minut przed Mszą Świętą oraz po niej
- codziennie oraz w czasie nabożeństw
- msze święte i nabożeństwa będą wg normalnego porządku i w ten wtorek również o godz. 18:00


Komunikaty na niedzielę 15 III br.

Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.
            Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
            Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.
 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  a. osobom w podeszłym wieku,
  b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
            Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
 1. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
  a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
  b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
  c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
  g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 2. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
  a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
  c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 3. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
  a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
  b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
  c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.
            Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski Warszawa, 12 marca 2020 r.
KOMUNIKAT BISKUPA ŚWIDNICKIEGO
Mając na uwadze rozporządzenia wydane przez władze państwowe z dnia 13 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam w całej diecezji świdnickiej następujące uzupełnienia do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.
 1. Usilnie proszę wszystkich proboszczów i rektorów kaplic, aby zrealizowali przyjętą zasadę obecności na Mszy św. i nabożeństwach w liczbie nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych. Jednocześnie proszę o odśpiewanie na zakończenie każdej Mszy Świętej w niedzielę Suplikacji.
 2.  Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej udzielonej przeze mnie 12 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.
 3.  Zachęcam do otwarcia kościołów z możliwością indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
 4. Na czas zagrożenia epidemicznego zawieszam organizacje rekolekcji wielkopostnych i zachęcam do korzystania w oferty rekolekcyjnej dostępnej w mediach. Ponadto odwołuję na ten czas wydarzenia o charakterze diecezjalnym.
 5.  Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
 6. Proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i świeckich o modlitwę, indywidualną i w małych wspólnotach, w intencji chorych, opiekujących się nimi, szczególnie służb medycznych i sanitarnych.
 7. Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.
Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie i duchowej łączności.
+ Ignacy Dec, Biskup Świdnicki
Powyższe Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz Komunikat Biskupa Świdnickiego, należy odczytać w najbliższą niedzielę, 15 marca br., przed rozpoczęciem Mszy Świętych we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie diecezji świdnickiej.
Po odczytaniu zarządzenia należy przedstawić wiernym praktyczną realizację wskazań zawartych w zarządzeniach.
+ Adam Bałabuch, Wikariusz Generalny