2020/03/27

Modlitwa do św. Kaspra w czasach epidemii Covid-19

Św. Kasprze , w tym okresie udręki prosimy Ciebie, abyś wstawiał się za nami do naszego Ojca Niebieskiego.

Podczas wygnania doświadczyłeś bólu uwięzienia i rozstania z rodziną. Prosimy o Twoje wstawiennictwo za wszystkich, którzy są teraz poddani kwarantannie i nie mogą swobodnie się poruszać.

Powiedziałeś, że wszyscy jesteśmy chorymi w wielkim szpitalu świata. Teraz dramatycznie doświadczamy tej rzeczywistości. Prosimy o Twoje wstawiennictwo za wszystkich chorych i za wszystkich, którzy opiekują się nimi ponad własne siły.

Przypomniałeś nam, że myśl o śmierci jest najlepszym doradcą. Śmierć w tych dniach jest nam teraz bliska. Prosimy o Twoje wstawiennictwo za wszystkich, którzy umarli, a także za tych, którzy ich opłakują.

Za Twoim wstawiennictwem, św. Kasprze, szukamy schronienia w ranach naszego Pana Jezusa Chrystusa i ufamy mocy Krwi naszego Odkupiciela.

Św. Kasprze módl się za nami. AMEN.

2020/03/25

Akt Zawierzenia Parafii Niepokalanemu Sercu Maryi

Dzisiaj, po Mszy św. w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 marca 2020), ks. Franciszek, zawierzył całą parafię Międzygórze i filię w Jaworku Niepokalanemu Sercu Maryi.
Akt zawierzenia parafii będzie dostępny w archiwum.

Poniżej tekst osobistego zawierzenia się Maryi:Maryjo Niepokalanie Poczęta!

Ja, (podać swoje imię), w imieniu swoim, (w imieniu swojej rodziny.....  itp.),
dziś zawierzam i poświęcam – bez reszty – Twemu Niepokalanemu Sercu: siebie samego, (moją rodzinę..... itp.).

Zawierzam nasze rodziny oraz całą Polskę, z naszymi władzami, duchowieństwem i wszystkimi rodakami.

Jesteśmy cali Twoi, dzisiaj i przez wszystkie dni naszego życia. Weź nas takimi, jakimi dzisiaj jesteśmy i uczyń, jakimi nas chcesz, ku chwale Boga, teraz i w wieczności.

Zawierzam Ci – bez zastrzeżeń – naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zwłaszcza godzinę naszej śmierci i samą śmierć. Racz Maryjo, sprawować opiekę nad nami i rozporządzać naszą parafią, naszym czasem, naszym życiem duchowym, naszą pracą.

Poświęcam Ci nasze serca, nasze ciała i dusze, nasze zmysły i władze, dobra doczesne i duchowe, nasze zdolności i umiejętności. Tobie zawierzam naszą wolność, nasze dążenia, nasze powinności, a nawet nasze przewinienia.

Nade wszystko oręduj za nami do Ducha Świętego, którego jesteś Oblubienicą, by nas napełnił i uświęcił. Spraw, aby każde ognisko rodzinne, każda wspólnota stały się drugim domem nazaretańskim.

Uświęcaj nas przez codzienne odmawianie różańca i częste przyjmowanie sakramentów świętych. Błogosław nas wszystkich i obdarz nas Twoim pokojem i miłością, wiarą i odwagą.

Maryjo, pozostań z nami na zawsze razem z Jezusem, i św. Józefem. Maryjo Królowo Aniołów, poślij Aniołów jako strażników i obrońców naszych rodzin, domów, parafii, pól, miejsc pracy, wszystkich Polaków i granic naszej Ojczyzny.

Niech wstawiennictwo Wszystkich Świętych, a szczególnie Polskich Męczenników, wyprasza nam skuteczną pomoc w walce grzechem i każdym złem.

Przyczyno Naszej Radości, uproś nam poddanie się Woli Bożej w krzyżu i cierpieniu.
Przyjmujemy wszystkie plany Opatrzności Bożej, jako wynagrodzenie za nasze grzechy i za zbawienie grzeszników.

Maryjo Niepokalanie Poczęta, pragniemy na zawsze należeć do Ciebie na cześć i chwałę Boga Najwyższego.

Amen.

2020/03/22

Transmisja ONLINE

Program stały transmisji ONLINE:

  • Niedziela - godz. 10.00, Msza św.
  • Poniedziałek - godz. 17:30 Nabożeństwo do św. Józefa, 18:00 Msza św.
  • Czwartek - godz. 9:00 Msza św., 9:30 Nabożeństwo do Krwi Chrystusa, 10:00-12:00 Adoracja w ciszy.
  • Piątek - godz. 17:30 Droga Krzyżowa, 18:00 Msza św.
Aby oglądać transmisję ONLINE, należy wejść na Kanał Youtube naszej parafii:
(prosimy o wyrozumiałość, jeżeli będą problemy techniczne)


Nagranie archiwalne pierwszej Transmisji Online
 - Niedzielna Msza św. g. 10.00 - 22 marca 2020 r.